פתיחת התפריט הראשי

סימן מבעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכו)