תשובות רשב"א/חלק ו/מב

סימן מבעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכו)