תשובות רשב"א/חלק ו/מ

סימן מעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכה)