פתיחת התפריט הראשי

סימן מעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכה)