תשובות רשב"א/חלק ו/לט

סימן לטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכה)