פתיחת התפריט הראשי

סימן לחעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכג)