תשובות רשב"א/חלק ו/לה

סימן להעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכו)