פתיחת התפריט הראשי

סימן לגעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכב)