תשובות רשב"א/חלק ו/לג

סימן לגעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכב)