תשובות רשב"א/חלק ו/לב

סימן לבעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכא)