תשובות רשב"א/חלק ו/לא

סימן לאעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכ)