פתיחת התפריט הראשי

סימן לאעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכ)