פתיחת התפריט הראשי

סימן לעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן ריט)