תשובות רשב"א/חלק ו/ל

סימן לעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן ריט)