תשובות רשב"א/חלק ו/כז

סימן כזעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ג סימן צ"ט)