פתיחת התפריט הראשי

סימן כועריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ג סימן צ"ח)