תשובות רשב"א/חלק ו/כו

סימן כועריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ג סימן צ"ח)