תשובות רשב"א/חלק ו/כד

סימן כדעריכה

(אמר המגיה הנה הינם בחלק ד סימן ל"ז)