פתיחת התפריט הראשי

סימן כדעריכה

(אמר המגיה הנה הינם בחלק ד סימן ל"ז)