תשובות רשב"א/חלק ו/יח

סימן יחעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן ל"ז)