פתיחת התפריט הראשי

סימן יזעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן ל"ו)