פתיחת התפריט הראשי

סימן ידעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סימן ש"מ)