תשובות רשב"א/חלק ו/יד

סימן ידעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סימן ש"מ)