פתיחת התפריט הראשי

סימן יגעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סי' של"ט)