תשובות רשב"א/חלק ו/יג

סימן יגעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סי' של"ט)