פתיחת התפריט הראשי

סימן יבעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ה' סי' ע"ה)