תשובות רשב"א/חלק ו/יב

סימן יבעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ה' סי' ע"ה)