פתיחת התפריט הראשי

סימן יאעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ד' סי' מ"ו)