תשובות רשב"א/חלק ו/יא

סימן יאעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ד' סי' מ"ו)