תשובות רשב"א/חלק ו/י

סימן יעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק א' סימן תתקס"ב)