פתיחת התפריט הראשי

סימן יעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק א' סימן תתקס"ב)