תשובות רשב"א/חלק ו/טז

סימן טזעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סי' שע"ט)