פתיחת התפריט הראשי

סימן טזעריכה

(אמר המגיה בחלק ג' סי' שע"ט)