תשובות רשב"א/חלק ו/ט

סימן טעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ד תוך סי' קכ"ב)