פתיחת התפריט הראשי

סימן טעריכה

(אמר המגיה התשובה הזו בחלק ד תוך סי' קכ"ב)