תשובות רשב"א/חלק ה/רצב

סימן רצבעריכה

ולענין אם מותר לשמש הכנסת לתקן הפתילות לעששיות ביום טוב הא', לאחר המנחה? אלא דבירושל' וכו'.