תשובות רשב"א/חלק ה/ריד

סימן רידעריכה

שאלה: אי מותר להניח תפילין בט"ב (תשעה באב), או לא?

תשובה: נמצא להגאון ר' האיי ז"ל דמותר להניחם, ולזה הסכים מורי הרב הרמב"ן ז"ל בספרו הידוע תורת האדם.