תשובות רשב"א/חלק ה/קמ

סימן קמעריכה

השיב עוד מקדיש בזמן הזה שטר חוב, דסתם הקדש לעניים, לא קני ההקדש, אלא בכתיבה ומסירה כדין הדיוט