תשובות רשב"א/חלק ה/קיח

סימן קיחעריכה

שאלת: נודות הגוים העומדים להכשיר במילוי ועירוי, צריכין למלאות אותם מים עד שיעלו המים על פיהם, ויצאו לחוץ, (אז) [או] אין צריך להכשיר פי הנוד? ואם יכול לקשור אותו, כשיכשיר אותו?

תשובה: באמת, כל חלקי הנוד אסורין, ומה הפרש יש בין פיו, לשוליו? ולפיכך אני מצריך את הנודות, שיוסיף עוד וכיוצא בו, ע"פ הנוד, כעין גדנפא, כדי שיעלו המים על פיו, או שיחזור ויהפכנו על פיו בתוך כלי מלא מים, שלשה ימים אחרים.