תשובות רשב"א/חלק ה/צב

סימן צבעריכה

ולענין העמדת אפטרופוס לפקח בנכסי יתומים, הוי יודע דלא אמרו: מעמידין להם אפוטרופ', אלא להקל להם על הב"ד, שאינן רוצים לפקח על נכסיהם. אבל אם רצו ב"ד לפקח על נכסיהם, אין לך אפוטרופסין יפים מהם. כדאמרי' בעלמא: רבן גמליאל ובית דינו, אביהם של יתומים. ולא מצינו בעיכוב בהעמדת אפוטרופסין.