תשובות רשב"א/חלק ד/רסו

סימן רסועריכה

שאלת: מלבוש צר, שלובשות הנשים, והוא פתוח מן הצד. ויש בו לולאות רחבים מכאן, להעביר חבל של משי בלולאות, שיכול למשכו בנקלה, ולהדקו. יש בו משום דנראית כתופרת, ואסור לעשות כן בשבת, או לא?

תשובה: אין נראה זה כתפירה, דמותח חוט של תפירה אמרו, אבל זה אינו נראה כתפירה, שאין דרך לתפור בנעוק זה. ופוק חזי, מאי עמא דבר.