תשובות רשב"א/חלק ד/קצה

סימן קצהעריכה

שאלת: שורף גדישו או ביתו של חבירו בעדי', אם נאמן לומר: שלמתי הכל? או שמא נאמר גנב עשוי להחזיר, מפני שיודע בבירור מה שגנב, אבל זה שאינו יודע מה שהזיק, אין עשוי להאמין את חבירו, ולשלם שלא בעדים, ובלא ב"ד?

תשובה: נ"ל שזה נאמן, שאם על הגדיש ועל הבית בעצמן כבר ידע מה ששרף או שהזיק, ויכול הוא לעמוד על האומדנא כאחרים. ואף בטוענו טמון, נ"ל כן. שהרי יודע הוא, שהתובע נאמן בדברים העשויין לטמון בגדיש ואפילו כסא דכספא בבירא באמיד. וכל שהוא יודע שיתחייב בדין, שהרי עשו תקנת נגזל באשו, עשוי הוא לפרוע ונאמן.