תשובות רשב"א/חלק ד/קג

סימן קגעריכה

לארדה.

אמרת: שמצאת כתוב בשם הגאונים ז"ל: שאין מספרין על הקבר כלל. העמידנו על הטעם, מהו?

תשובה: זה לא שמעתי בו מעולם, ולא ידעתי בו טעם. אך מעשים בכל יום שעושים כן. ולא שמעתי אחד מן הגדולים שמיחה בדבר זה.