תשבי צורי

תשבי צורי לבבי זכרו כצוף ומן

צורי סלח לחובי אל יאריך זמן


יליד אשר בתוך ים גלות יהודך

הוציא שטר מקוים כתוב בידך

שריר בריר וקיים לפדות יחידך

יאמר ראה כתבי חזק ונאמן


עדים מאוד כשרים חגי וירמיה

חתמו בתוך ספרים יואל וישעיה

קומה רפא שברים הנקראים בי-ה

חולים רפא כנביא ריפא לנעמן


הבן אשר מגורש מחטא יהודך

שובה לאב ותירש כי בא משיחך

עיר היקר ומגרש בתי מנוחך

וליושבים בשבי אהיה להם רחמן