תרומת הדשן/ב/מג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן מג ועוד אומר מורי שאם שלחה האשה ובקשה בני אדם לפתות המומר ליתן לה גט ופגע בו אחר ובקש אותו עד שפיתהו ליתן בהא ודאי יש די בקבלה לחודיה הואיל וגלתה דעתה וכעין זה כתב האשירי פ"ב דגיטין שאם גילה דעתו לשדכן כו' וכ"כ להדיא בא"ז בתשובה משום ר"ש ומשום א"ז אביו דלאו דוקא שדכן אלא אפילו איניש דעלמא: