תרגום על תהלים קכג

א. שירא דאתאמר על מסוקין דתהומא, קדמך זקפית ית עיני, דיתיב על כורסי יקרא בשמיא.
ב. הא, כמא דמודיקן עיני עבדין מידיא דררבוניהון, והיכמא דמודיקן עיני אמתא מידיא דררבונתהא, הכדין מדיקן עיננא קדם ה' אלהנא עד די יחוס עלנא.
ג. חוס עלנא ה', חוס עלנא, ארום סגי שבענא פסירותא.
ד. סוגעת שבעת לה נפשנא, תלעובה דשלוין, מבסרניא וגיותניא.