תרגום על איכה/מפוסק/ה


[לא מפוסק:

העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

(א) הוי דכיר יי מה דאתגזר למהוי לנא אסתכל מן שמיא וחזי ית כסופנא.

(ב) אחסנתנא אתהפכת לחלונאי ביתנא לעמין נוכראין.

(ג) הוינן מתילין ליתמין דלית להון אבא אמהתנא כארמלן דאזלו גבריהון בקרוי ימא ומספקא להון אם אינון קיימין.

(ד) מימנא בכספא שתינא קיסנא בדמין ייתון.

(ה) על פירקת צוורנא אטעננא כד הוינא אזלין בשביתא חמא נבוכדנצר רשיעא סרכיא דבני ישראל דאזלין ריקנין פקיד לחייטא ספרי אורייתא ולמעבד מנהון גואלקן ומליאו יתהון מן פרידא די על ספר פרת וטען יתהון על צווריהון ובי היא זימנא לעינא ולא הות ניחא לנא.

(ו) מצרים יהבנא סטר (נ"א: סעד) לאתפרנסא תמן ולאתור למסבע לחמא.

(ז) אבהתנא חבו וליתהון בעלמא ונחנא בתריהון עוייתהון סוברנא.

(ח) בנוי דחם דאתיהיבו עבדין לבנוי דשם אינון שליטו בנא פריק לית מידהון.

(ט) בסכנת נפשנא נייתא לחם פרנסותנא מן קדם קטול דחרבא דאתי מן סטר מדברא.

(י) משכנא היך תנורא אתקדרו מן קדם מפח כפנא.

(יא) נשיא דהוו נסיבן לגבר בציון אתעניאו מן ארמאי ובתולתא בקירוי יהודה מן כשדאי.

(יב) רברבנין בידיהון אצטליבו אפי סביא לא סברו.

(יג) רובין ריחיא נטלו וטליא בצליבת קיסא תקלו.

(יד) סביא מתרע סנהדרין אתבטלו ורובין מן בית זמריהון.

(טו) בטילת חדות לבבנא איתהפיך לאבלא חינוגנא.

(טז) נפלת כלילא דרישנא ווי לנא ארום חבנא.

(יז) על דין בית מוקדשא דאצתדי הוה חליש לבבנא ועל אלין עמא בית ישראל דאזלו בגלותא מתמן הוו חשיכן עיננא.

(יח) על טורא דציון דהוא צדי תעלין הליכו ביה.

(יט) את הוא יי לעלם בית מותבך בשמי מרומא כורסי יקרך לדרי דריא.

(כ) למה לעלמין תשליננא תשבקיננא לאוריכות יומין.

(כא) אתיב יי יתנא לותך וניתוב בתיובתא שלימתא תחדת יומנא לטב כזמן יומיא טביא דהוו מלקדמין.

(כב) ארום אלהן מיקץ תיקוץ בנא רגיזתא עלנא עד לחדא.]