תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר שמות/לו

לג וַעֲבַד יַת נַגְרַיָא מְצִיעַיָא לְבַרְדוֹק בֵּינֵי לוּחַיָא: