תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר שמות/לא

ב חָמֵי משֶׁה הָא רַבְיַית וְקַרְיַית בְּשֵׁם טַב בְּצַלְאֵל: