תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר שמות/ט

ג מִתְגַרְיָא לְחוֹד:

ט שַּׁלְבוּקִין:

יז מִתְקֵיף:

לא וְכִתָּנָא הֲוַת גַבְעוּלִין וְאִתָּרַת נִצָהּ: