תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר ויקרא/כ

יא אִידְמֵיהוֹן בְּרֵישֵׁיהוֹן: