ד תַּמְנֵי מְאָה שְׁנִין וּבְהוֹן בִּשְׁנַיָא הֲוָה מוֹלִיד בְּנִין וּבְנָן:

ה וּמִית וְאִתְכְּנִישׁ מִן גוֹ עַלְמָא:

כד וּפְלַח חֲנוֹךְ בְּקוּשְׁטָא קֳדָם יְיָ וְהָא לֵית הוּא אֲרוּם אִיתְנְגִיד בְּמֵימַר מִן קֳדָם יְיָ:

כו וַחֲיָא מְתוּשֶׁלַח בָּתַר דְאוֹלִיד יַת לָמֶךְ: