תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר במדבר/לה

ב וּפַרְוִוילֵי לְקִרְיַת חֲזוֹר חֲזוֹר לְהוֹן יִתְּנִינוּן לְלֵיוָאֵי:

ד ומגרשי. וּפַרְוִוילֵי: