פתיחת התפריט הראשי

ב וּפַרְוִוילֵי לְקִרְיַת חֲזוֹר חֲזוֹר לְהוֹן יִתְּנִינוּן לְלֵיוָאֵי:

ד ומגרשי. וּפַרְוִוילֵי: