תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר במדבר/כז

ה דין חד מן ארבעה דינין וכו' כתוב לעיל גבי מקושש וגבי טמא נפש:

וְאַקְרֵיב משֶׁה יַת סֵדֶר דִינֵיהוֹן קֳדָם יְיָ:

טז יְמַנֵי מֵימְרָא דַיְיָ אֱלָהָא דְשַׁלִיט בְּנִשְׁמַת כָּל בִּישְרָא גְבַר מְזַמִין עַל עַמָא דִכְנִשְׁתָּא: