תרגום ירושלמי (קטעים)/ספר במדבר/ד

ז יַת פַּיְילוּתָא:

יג וִידַרְדוּן יַת מַדְבְּחָא:

כ וְלָא יֵיעָלוּן לֵיוָאֵי לְמֶחְמֵי כַּד יֶהֱוְיַין כַּהֲנַיָא מְשַׁקְעִין מָאנֵי בֵּית קוּדְשָׁא דְלָא יְמוּתוּן:

פ פ פעריכה