תרגום אונקלוס על שמות

תרגום אונקלוס (דפוס) * בראשית * ויקרא * במדבר * דברים

פרק אעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות א

פרק בעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ב

פרק געריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ג

פרק דעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ד

פרק העריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ה

פרק ועריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ו

פרק זעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ז

פרק חעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ח

פרק טעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ט

פרק יעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות י

פרק יאעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יא

פרק יבעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יב

פרק יגעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יג

פרק ידעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יד

פרק טועריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות טו

פרק טזעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות טז

פרק יזעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יז

פרק יחעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יח

פרק יטעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות יט

פרק כעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כ

פרק כאעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כא

פרק כבעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כב

פרק כגעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כג

פרק כדעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כד

פרק כהעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כה

פרק כועריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כו

פרק כזעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כז

פרק כחעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כח

פרק כטעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות כט

פרק לעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות ל

פרק לאעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לא

פרק לבעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לב

פרק לגעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לג

פרק לדעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לד

פרק להעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לה

פרק לועריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לו

פרק לזעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לז

פרק לחעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לח

פרק לטעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות לט

פרק מעריכה

קטע:תרגום אונקלוס על שמות מ