תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי)

תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות בטחון (אמצעי זיהוי), התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 734.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


אמצעי זיהוי
אלה אמצעי זיהוי לענין סעיף 11 לחוק:
(1)
טביעת אצבעות;
(2)
צילומי שיניים.
ביטול
תקנות שירות בטחון (טביעת אצבעות), התשל״ד–1974 – בטלות.


כ״ו באדר ב׳ התשמ״ט (2 באפריל 1989)
  • יצחק רבין
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.