תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת)

תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 2371.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־9 לפקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה), 1945, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”מחלות מקצוע“ – כמשמעות ”מחלות משלח יד“ בפקודה.
חובת הודעה לגבי מחלות מקצוע נוספות
הוראות סעיף 5 לפקודה יחולו לגבי מחלות המקצוע המפורטות בתוספת, בנוסף למחלות המקצוע המפורטות בתוספת השלישית לפקודה.
ביטול
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תשכ״ח–1968 – בטלות.

תוספת

(תקנה 2)

רשימה נוספת של מחלות מקצוע

הרעלות על ידי:
1.1
אקרילוניטריל (acrylonitrile).
1.2
בנזן (בנזול) (benzene, benzol) וההומולוגים שלו אף שאיננה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
1.3
ברום (bromine) ותרכובותיו.
1.4
בריליום (beryllium) ותרכובותיו.
1.5
גפרית (sulfur) ותרכובותיה.
1.6
דימתיל אצטמיד (dimethyl acetamid).
1.7
ויניל כלוריד (vinyl chloride).
1.8
חד־תחמוצת הפחמן (carbon monoxide).
1.9
חד־תחמוצת החנקן, דו־תחמוצת החנקן (oxides of nitrogen).
1.10
כלור (chlorine) ותרכובותיו.
1.11
כרום (chromium) ותרכובותיו.
1.12
מטנול (methyl alcohol).
1.13
ניקל (nickel) ותרכובותיו.
1.14
ציאנידים (cyanides).
1.15
פורמלדהיד (formaldehyde).
1.16
פלואור (fluorine).
1.17
פנול (phenol) ותרכובותיו.
1.18
קדמיום (cadmium) ותרכובותיו.
1.19
קטונים (ketones)
1.20
קרבמטים (carbamates).
1.21
תרכובות ניטרו ואמינו של בנזן (בנזול) (nitro and amino compounds of benzene, benzol) וההומולוגים שלו.
1.22
תרכובות הלוגניות של פחמנים מימניים (halogenated hydrocarbons).
1.23
תרכובות של זרחן (phosphorus compounds).
1.24
תרכובות של זרניך (arsenic compounds).
1.25
תרכובות של כספית (mercury compounds).
1.26
תרכובות של מנגן (manganese compounds).
1.27
תרכובות של עופרת (lead compounds).
1.28
תליום (thallium) ותרכובותיו.
מחלות הנגרמות על ידי גורמים כימיים
2.1
מחלות אלרגיות של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לחמרים שונים, לרבות: איזוציאנאטים (isocyanates), תבואה, קמח ודגנים.
2.2
טלקוזיס (talcosis).
2.3
מחלות הנגרמות ע״י אנזימים פרוטאוליטים (proteolytic enzymes).
2.4
מחלות הנגרמות על ידי שרפי אפוקסי (epoxy resins).
2.5
עקרות הנגרמת על ידי חמרים שונים, לרבות: דיברומו כלורו פרופן (D.B.C.P.‎).
2.6
”קדחת המתכות“ (metal fume fever) הנגרמת על ידי מתכות, לרבות אבץ, ברזל, נחושת.
2.7
מחלת מתכות קשות (פיברוזיס של הריאות) הנגרמת על ידי מתכות קשות, לרבות: טונגסטן (tungsten), טיטניום (titanium), ונדיום (vanadium).
סרטן מקצוע הנגרם על ידי גורמים כימיים
3.1
אמינים ארומטיים (aromatic amines).
3.2
אסבסט (asbestos) אף אם אינה אסבסטוזיס המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
3.3
בנזן (בנזול) (benzene, benzol) אף אם אינה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
3.4
ויניל כלוריד (vinyl chloride).
3.5
זרניך (arsenic) אף אם אינה הרעלת זרניך המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
3.6
כרומטים (chromates) אף שאינה התכייבות כרומית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
3.7
ניקל וניקל קרבוניל (nickel and nickel carbonyl).
3.8
פחמנים פוליציקלים ארומטיים (polycyclic aromatic hydrocarbons).
מחלות הנגרמות על ידי גורמים פיזיקלים ומיכנים
4.1
ירידה בכושר השמיעה, חרשות או נזק באוזן הפנימית הנגרמת על ידי רעש.
4.2
מחלות הנגרמות על ידי קרינה מיננת (ionizing radiations) לרבות ירוד (cataracts) ולבננת (leukemia).
4.3
מחלות הנגרמות על ידי קרינה אולטרסגולית (ultraviolet radiation) לרבות סרטן העור.
4.4
מחלות הנגרמות על ידי קרינה אינפרא־אדומה (infrared radiation) לרבות ירוד (cataracts).
4.5
מחלות הנגרמות על ידי קרינת לייזר (laser) לרבות ירוד (cataracts).
4.6
מחלות הנגרמות על ידי מקירו גלים (microwaves) וגלי רדיו לרבות ירוד (cataracts).
4.7
מחלת ”קייסון“ הנגרמת על ידי עבודה באוויר דחוס (compressed air disease).
4.8
מחלות צלילה, לרבות נמק (נקרוזה) אספטי של העצמות (aseptic bone necrosis).
4.9
שיתוק עצבים פריפריים הנגרם על ידי לחץ ממושך.
4.10
מחלה בגפיים ו/או בעמוד השדרה כתוצאה מרטט (ויברציה) בין שהיא מחלה בעצמות, בפרקים, בשרירים, בכלי הדם או בעצבים.
4.11
בורסיטיס (bursitis) של הברך או של המרפק.
4.12
דלקת בגידי פרק היד ותיקיהם (tendovaginitis).
4.13
”מחלת החפרים“ – שבר של הזיזים של החוליות הצוארית מס׳ 7 וגבית מס׳ 1.
4.14
 : עווית השרירים (muscular cramps) הנגרמת על ידי עבודה באלחוט.
מחלות הנגרמות על ידי גורמים ביולוגים
5.1
אנקילוסטומיאזיס (ancylostomiasis).
5.2
ברוצלוזיס (brucellosis).
5.3
הפטיטיס מסוג ”ב“ (hepatitis virus ”B“‎).
5.4
כלבת (rabies).
5.5
לפטוספירוזיס (leptospirosis).
5.6
צפדת (פלצת) (tetanus).
5.7
ריאת החקלאים (farmers Iung).
5.8
שחפת (tuberculosis).
5.9
שיתוק ילדים (poliomyelitis).
5.10
מחלות הנגרמות על ידי מיקרו־אורגניזם המועברות לאדם מכל מקור שאינו אדם.
מחלות הנגרמות על ידי אבק צמחי
6.1
ביסינוזיס (byssinosis).
6.2
מחלות הנגרמות על ידי אבק עץ לרבות מחלות אלרגיות וסרטן.


כ״ד בתמוז תש״ם (8 ביולי 1980)
  • ישראל כץ
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.