תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סמל הרשות)

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סמל הרשות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סמל הרשות), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 1766.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו־128 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת הסמל
סמל הרשות הארצית לכבאות והצלה יהיה כמתואר בתוספת.

תוספת

(תקנה 1)

Israel Fire and Rescue Services.png


כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019)
  • גלעד ארדן
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.