תקנות הספריות הציבוריות (שירותים)

תקנות הספריות הציבוריות (שירותים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הספריות הציבוריות (שירותים), תשל״ט–1978


ק״ת תשל״ט, 28.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־9 לחוק הספריות הציבוריות, תשל״ה–1975, ולאחר היוועצות במועצה לספריות הציבוריות, אני מתקין תקנות אלה:


שירותים
ספריה ציבורית תספק את השירותים האלה:
(1)
ארגון הספרים בספריה;
(2)
השאלת ספרים למבוגרים, לבני נוער ולילדים;
(3)
שימוש בספרים בין כתלי הספריה;
(4)
מתן ייעוץ והדרכה לקוראים בכל הנוגע לשימוש בספרים, לרבות שירות ביבליוגרפי;
(5)
מתן שירותי מידע;
(6)
ארגון פעולות משלימות ופעולות מרחיבות.


ט׳ באלול תשל״ח (11 בספטמבר 1978)
  • זבולון המר
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.