תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 1082; תשמ״ט, 662; תש״ן, 502; תשנ״ו, 780; תשס״א, 395; תשס״ג, 443; תשע״ט, 364.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלו:


תקנות אלו בטלות החל מיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021), יום תחילתן של תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע״ט–2018.


[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
סימון [תיקון: תשמ״ט, תש״ן, תשס״א, תשס״ג]
(א)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
אם המוצר מכיל אספרטיים, יסומן גם בסימון המפורט להלן במסגרת ובגודל שלא יפחת משליש גודלן של האותיות המציינות את שם המוצר:
(1)
המלים ”מכיל פנילאלינין“;
(2)
הוראות אחסון, אחזקה והובלה אלה:
(א)
”לא לאפיה ולא לבישול“;
(ב)
לגבי משקאות – ”להחזיק במקום קריר בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס“.
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א]

תוספת ראשונה: (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שניה: (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שלישית: (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת רביעית: (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת חמישית: (בוטלה)


י״ב בסיון התשמ״ז (9 ביוני 1987)
  • דב גולן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • שושנה ארבלי־אלמוזלינו
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.