תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 1082; תשמ״ט, 662; תש״ן, 502; תשנ״ו, 780; תשס״א, 397; תשס״ג, 443; תשע״ט, 364.


[תיקון: תשמ״ט, תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
סימון [תיקון: תשמ״ט, תש״ן, תשס״א, תשס״ג]
(א)
(בוטלה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
אם המוצר מכיל אספרטיים, יסומן גם בסימון המפורט להלן במסגרת ובגודל שלא יפחת משליש גודלן של האותיות המציינות את שם המוצר:
(1)
המלים ”מכיל פנילאלינין“;
(2)
הוראות אחסון, אחזקה והובלה אלה:
(א)
”לא לאפיה ולא לבישול“;
(ב)
לגבי משקאות – ”להחזיק במקום קריר בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס“.
[תיקון: תש״ן, תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״א]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שניה (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת שלישית (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת רביעית (בוטלה)

[תיקון: תשס״א]

תוספת חמישית (בוטלה)


י״ב בסיון התשמ״ז (9 ביוני 1987)
  • דב גולן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשרת.
    שושנה ארבלי־אלמוזלינו
    שרת הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.