תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)

תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח–1978


ק״ת תשל״ח, 584, 2090; תשל״ט, 1645; תש״ם, 274; תשמ״א, 110, 886; תשמ״ב, 310, 783, 1474; תשמ״ג, 498, 1390; תשמ״ד, 316, 976, 1112, 1974; תשמ״ה, 50, 158, 554, 1385; תשמ״ו, 18, 186; תשנ״ו, 1492; תשס״ג, 1068.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, ולאחר התייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה:


שכר השתתפות בישיבות בית הדין הארצי [תיקון: תשל״ח, תשל״ט, תש״ם, תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשמ״ב־3, תשמ״ג, תשמ״ג־2, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תשמ״ד־3, תשמ״ד־4, תשמ״ה, תשמ״ה־2, תשמ״ה־3, תשמ״ה־4, תשמ״ה־5, תשמ״ו, תשמ״ו־2, תשנ״ו, תשס״ג]
לנציג ציבור בבית־הדין הארצי ישולמו 727.50 שקלים חדשים (מתואם לנובמבר 2019) בעד כל יום שבו השתתף בישיבות בית־הדין.
שכר השתתפות בישיבות בית־דין אזורי [תיקון: תשל״ח, תשל״ט, תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשמ״ג, תשמ״ג־2, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תשמ״ד־3, תשמ״ד־4, תשמ״ה, תשמ״ה־2, תשמ״ה־3, תשמ״ה־4, תשמ״ה־5, תשמ״ו, תשמ״ו־2, תשנ״ו, תשס״ג]
לנציג ציבור בבית־דין אזורי ישולמו 502.90 שקלים חדשים (מתואם לנובמבר 2019) בעד כל יום שבו השתתף בישיבות בית־הדין.
עדכון סכומים [תיקון: תשנ״ו]
הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2 ישתנו ב־1 בנובמבר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש אוקטובר שלפניו, לעומת המדד שפרסמה בחודש אוקטובר בשנה שקדמה לה.
[תיקון: תשס״ג]
(בוטלה).
ביטול
תקנות בית־הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ז–1977 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשל״ח (1 בינואר 1978).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בית־הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח–1978“.


ח׳ בשבט התשל״ח (16 בינואר 1978)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.