תכניות אב לירושלים

שכונה תיאור נכון ליום
1. שכונת רוממה בהמשך להחלטתה מיום 10/3/2005 הוצגה בפני הועדה תכנית אב להפיכת אזור התעשייה ברוממה לשכונת מגורים רוויה. במהלך הדיון הוצגו היבטים שונים של התכנית: פרוגרמה, תמהיל שימושים מוצע, שטחי בנייה מבוקשים, שלד שטחי ציבור, תחבורה, איכות סביבה וכד' ונשמעו הערות חברי הועדה. 03/11/2014
2. שכונת גילה החזון - יצירת שכונה אטרקטיבית, עם היצע שימושים, שתמשוך אליה אוכלוסייה צעירה ואיכותית. פיתוח בר-קיימא של השכונה, תוך מינוף החוזקות הקיימות בה, לרבות השטחים הפתוחים, מבני הציבור ומערך התחבורה והחניה 03/11/2014
3. אזור תעשייה גבעת שאול ​התכנית עוסקת בשטח של כ-590 דונם, הממוקם בצפון העיר, בסמוך לשכונות גבעת שאול והר נוף. רוב השטחים הנכללים בתכנית מיועדים בתכנית המאושרת לתעשייה. זכויות הבניה הקיימות עומדות על 224% עיקרי. 03/11/2014
4. שכונת בית הכרם תכנית מתאר בית הכרם הנה תכנית שכונתית ביוזמת העירייה המקודמת במהלך השנים האחרונות תוך שיתוף פעולה עם המינהל הקהילתי. 03/11/2014
5. שכונת יובלים - גנים מטרות התכנית: יצירת רובע עירוני לאוכלוסיה כללית צעירה ויצרנית. הרובע מהווה עוגן משיכה כלל עירוני, בהיצעו מגוון אפשרויות מגורים, איעויות קהילתיות, הזדמנויות תעסוקה מקומית, נגישות גבוהה למוקדי תעסוקה עירוניים, מרחב ציבורי נגיש מפותח ומטופח וסטנדרט שרותי חינוך ציבורי גבוה. 03/11/2014
6. אגן נחל קדרון - ואדי אל נאר ​מטרות התכנית לאגן הקדרון:מטרת על: אגן הקדרון - מרחב איכות בין העיר העתיקה, מרכז ירושלים וים המלח. 03/11/2014
7. אזור תעשייה תלפיות שטח התכנית - כ-1,200 דונם. גבולותיה: דרך חברון, דרך ברעם, תוואי הרכבת ורח' רבקה. 03/11/2014
8. כניסה לעיר ​החזון - פיתוח אזור הכניסה לעיר כרובע עירוני עסקי שוקק ופעיל, המשלב בינוי אינטנסיבי של שימושים מעורבים לתעסוקה, מסחר, מלונאות ותרבות, בדגש על מרחב ציבורי איכותי. 03/11/2014
9. שכונת גוננים מטרות התכנית - יצירת רצף אורבאני עם השכונות הסמוכות. ניצול יעיל של קרקעות השכונה לשם הגדלת מספר יחד, העלאת איכות המגורים, שיפור איכות החיים ורמת הרווחה בשכונה. 03/11/2014
10. שכונת נחלאות ​מטרת התכנית - הכנת תכנית אב ומתאר לאזור דרום נחלאות 03/11/2014
11. שכונת בקעה ​תכנית האב לשכונת גאולים (בקעה) קודמה ביוזמת עיריית ירושלים לאור הנחיית תכנית המתאר ירושלים 2000 להכנת מדיניות מפורטת המותאמת לשכונות השונות. 03/11/2014
12. שכונת רחביה התכנית המוצעת משתרעת על שטח של כ-650 דונם בירושלים בשכונות רחביה וחלק משכונות קריית שמואל, טלביה ושערי חסד. 03/11/2014


ראו גם

עריכה