פתיחת התפריט הראשי

תוספתא סנהדרין פרק יד הלכה ג

תוספתאעריכה

(א) זקן ממרא – שהורה ועשה.[ב]
הורה ולא עשה – פטור.
הורה על מנת לעשות, אף על פי שלא עשה – חייב.

פירושיםעריכה

מצפה שמואלעריכה

(א) - פ"ו:

אור הגנוזעריכה

[ב] - חייב.

מנחת בכוריםעריכה

זקן ממרא - שחייב מיתה הוא בהורה ועשה הדבר.